1.Konfidencialitātes politika

Tādējādi KVIC pakļaujas likumiem par personas datu aizsardzību - Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumiem Nr. 40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”. Mājaslapas izmantošana norāda uz piekrišanu privātuma politikai.

2. Datu apstrādes un savākšanas kārtība

“Klientu Viedokļu Izpētes Centram” analizējot klientu atsauksmes, ir pienākums informēt lietotājus savā tīmekļa vietnē par personas datu apkopošanu, kuru var veikt vai nu nosūtot e-pastu, vai aizpildot veidlapu mājaslapā. Šajā ziņā “Klientu Viedokļu Izpētes Centrs” analizē klientu atsauksmes un uzņemas atbildību par izpētītajiem un savāktajiem datiem. Klientu viedokļu izpētes centrs informē lietotājus, ka tā mērķis apkopot datus ietver: lietotāju pieprasījumu pēc darba kārtības, pakalpojumu sniegšanas, biznesa attiecībām un citiem vadības mērķiem. Par personas datu apstrādi uzskata darbības, vadības un tehniskās procedūras, kuras veic automatizēti vai manuāli nodrošinot datu savākšanu, uzglabāšanu, modificēšanu, pārvietošanu un citas darbības. Visi personas dati, kas tiek iegūti, izmantojot KVIC SIA tīmekļa vietnes datu analīzi, analizējot klientu atsauksmes, tiek uzskatīti par personas tadu apstrādi, un tāpēc tie tiks pakļauti Latvijas Datu valsts inspekcijai.

3. Informācijas izpaušana trešajām personām

“Klientu Viedokļu Izpētes Centrs” informē lietotājus, ka viņu personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot ja datu izsniegšanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti. Datu izsniegšana trešajai personai tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja klients tam ir izteicis savu piekrišanu.

4. Lietotāju tiesības

Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr. 40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”, dod visiem klientiem iespēju izmantot noteiktas tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi. Kamēr lietotāja dati tiek apstrādāti ar KVIC SIA tīmekļa vietnes palīdzību, lietotāji var izmantot savas tiesības piekļuvei, labošanas, anulēšanas un iebildumu izteikšanai, saskaņā ar pašreizējo tiesību aktu noteikumiem par personas datu aizsardzību. Lai izmantotu šo tiesību aktu īstenošanu, lietotājam ir jāiesniedz rakstisks paziņojums, kopā ar identifikācijas dokumentiem (ID karti vai pasi) adresē: KVIC SIA Juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9-7, Riga, LV-1010 Faktiskā adrese: Ģertrūdes iela 33-35, Riga, LV-1011 Paziņojumā jāatspoguļo sekojoša informācija: lietotāja vārds, uzvārds, iesniegums par pieprasījumu, adrese un apliecinošu dokumentu kopijas. Tikai lietotājam vai tā juridiski pilnvarotam pārstāvim ir tiesības iesniegt un lietot datus, šajā gadījumā papildus ir jāiesniedz dokumentu - pilnvaru, kas pierāda lietotāja pārstāvniecību.